محصولات کربنی

فرأورده های کربنی – RECARBURIZERS

انواع فرآورده های کربنی از جمله گرافیت کم سولفور،‌ گرافیت پر سولفور و کک متالوژی در شرکت فروآلیاژ تام و در شهرک صنعتی بیجین در استان تهران تولید می‌گردد و این شرکت در حال حاضر تنها تولید کننده گرافیت کم سولفور در ایران می‌باشد.

 

  • گرافیت کم سولفور- Low Sulfur Graphite
Size(mm) Ash Volatile S F.c
1-3 / 1-5 0.5 – 1 0.5 0.05 98-99

 

  • پترولیوم کک – Calcinated Petroleum
Size(mm) Ash Volatile S F.c
1-3 / 1-5 0.5 – 1 0.5% max 05 – 1 97.5 – 98.5

 

  • کربن اکتیو – Actived Carbon
Abrasion Number Ash Lodline Adsorption Specific Surface
75 min 8% Max 950min m2 / gr 950 m2/gr

امکان تولید کربن اکتیو با مشخصات مورد نظر مشتری وجود دارد

 

  • کک متالوژی – Cokes

 

Size(mm) Ash Volatile S F.c
0 – 3 / 0 – 5 / 5 – 20 20 – 24 3 – 5 1 60-70
0 – 3 / 0 – 5 / 3 – 9 16 – 20 3 – 5 1 70-75
0 – 3 / 0 – 5 / 1 – 3 / 1 – 5 14 – 18 1 – 1.5 1 79-81
5 – 15 / 10 – 25 14 – 18 1 – 1.5 1 80-82