فروآلیاژ

فروآلیاژ Ferro Alloys

کارخانه فروآلیاژ این شرکت در شرکت صنعتی سلفچگان در استان قم واقع گردیده است که در حال تولید فروسیلیس و فروسیلیکو منگنز با نام قوس آلیاژ پارس می‌باشد و همچنین این شرکت توانایی ساخت انواع کارخانه فروآلیاژ را به صورت کاملا بومی و با دانش فنی روز دارد.

 

  • فروسیلیس – Ferro Silicon (Fesi)

 

Size(mm) S P C Al Si
0-3/3-10/10-60/60-140 0.04 0.04 0.1 2% max 72-75

 

 

  • فروسیلیکو منگنز- Ferro Silico Manganese (Fesimn)
Size(mm) S P C Al Si
10-60/10-100 0.05 0.3 2% max 14-17 60-65